Käyttöehdot

Käyttöehdot
Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. Tätä verkkosivustoa (www.paraslaina.fi) käyttämällä hyväksyt, että alla mainitut käyttöehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy alla olevia käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

Omistajuus
Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä operoi Paraslaina AS, Suomi.

Aineeton omaisuus
Tämän verkkosivuston tekijänoikeus on Copyright Act 1968 (Cth) -tekijänoikeuslain alainen ja sen omistaa Paraslaina, ellei toisin mainita. Voit ladata yhden kopion sivulla olevasta materiaalista, pitää väliaikaista kopiota tietokoneesi välimuistissa ja mikäli tarpeellista, tehdä siitä yhden fyysisen kopion. Verkkosivuston luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuslakeja.
Paraslaina ja kaikki siihen liittyvät tällä verkkosivustolla näytettävät tavaramerkit ovat Paraslainan omaisuutta.

Saatavuus
Tällä verkkosivustolla kuvatut Paraslainan tuotteet ja palvelut ovat suunnattu ja saatavilla vain Suomessa asuville henkilöille ja yhteydessä omaisuuteen Suomessa. Hakemuksilta muilta kuin Suomessa asuvilta henkilöiltä ei hyväksytä.
Tällä verkkosivustolla tarjotut tuotteet ja palvelut
Mitkä tahansa tällä sivulla annetut ohjeet ovat valmisteltu ottamatta huomioon tarkoitusperiäsi, rahoitustilannettasi tai tarpeitasi. Ennen kuin toimit tällä sivulla olevien ohjeiden pohjalta, Paraslaina suosittelee, että harkitset, onko tilanteeseesi sopivaa lukea asiaankuuluvat tuoteselosteet, käyttöohjeet tai rahoituspalveluoppaan.
Sovellettava laki
Kaikki tällä verkkosivustolla esiintyvä tieto on Suomen lain alaista ja sitä tulkitaan sen pohjalta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt olevasi yksinomaan suomalaisten tuomioistuinten lainkäyttövallan alainen.

Linkit
Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmannen osapuolen hallitsemille ja tarjoamille sivustoille. Näiden linkkien tarkoitus on tarjota sinulle tietoa. Linkin tarjoamalla Paraslaina ei tue tai suosittele tuotteita, palvelua tai tietoa, jota mainituilla sivuilla löytyy. Paraslaina ei myöskään ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista tai tuotteista (tai niiden toimimattomuudesta), taikka mistään näiden kolmansien osapuolten sivustoilla julkaistusta tiedosta. Kullakin verkkosivulla on omat yksityisyyskäytäntönsä ja turvallisuusnorminsa, jotka sinun olisi hyvä tarkistaa, sillä Paraslaina ei voi varmistaa mitä normeja nämä kolmannen osapuolen verkkosivut saattavat käyttää.

Vastuunrajoitus
Tällä verkkosivulla oleva tieto on ajantasaista palveluun lataamisen ajankohtana, mutta ne saattavat muuttua milloin tahansa. Paraslaina ei takaa tai väitä, että tällä verkkosivustolla oleva tieto on virheetöntä tai kokonaista, taikka että se on sopivaa aiottuun käyttöösi. Paraslaina suosittelee, että haet riippumatonta neuvontaa ennen kuin toimit minkään tällä sivustolla esiintyvän tiedon pohjalta. Lain viittaamien ehtojen ja muiden huomioon otettavien seikkojen alaisena Paraslaina ei ota vastuuta mistään menetyksestä, vahingosta, maksuista tai kuluista (suorista tai epäsuorista), jotka johtuvat mistä tahansa tällä sivustolla olevan tiedon virheellisyydestä, tietojen poisjättämisestä tai väärintulkinnasta.
Kaikkiin luottohakemuksiin sovelletaan Paraslainan yleisiä luottoarviokriteerejä.
Tämän verkkosivuston käyttö tarkoittaa hyväksyntääsi näille verkkosivuston käyttöehdoille.